<𝐓𝐨𝐩 𝐩𝐡𝐢𝐦 𝐜𝐨́ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐨̂𝐢 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐨𝐢 đ𝐮𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐢́𝐭 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠> 😨😁
Đa số phim đều có trên Netflix nha. Mình sẽ để tên phim vào mỗi hình nhé!Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

GỌI ĐIỆN NGAY 0767142295