Freepik vừa thay đổi chỉ cho phép 2 IP đăng nhập nên tạm thời bên mình chưa tìm ra giải pháp, hiện tại chỉ có thể sử dụng VPS đã đăng nhập sẵn FREEPIK để các bạn tải, sau đó các file từ VPS các bạn kéo về máy. Bên mình sẽ cố gắng tìm ra giải pháp sớm. Các bạn tạm thời sử dụng như vậy nhé.

Sử dụng  trên VPS

Bước 1: Tải phần mềm Microsoft Remote Desktop

Tải về và cài đặt sau đó mở Microsoft Remote Desktop

IP: 45.76.186.64

Chọn Use a diffferent acount

User:huy

Pass:Huyyb123@@@

Bước 3: Mở Trình duyệt Firefox

Mở trang: https://freepik.com để tải file như bình thường

Trường hợp tài khoản bị đăng xuất các bạn truy cập trang sau để login lại, mật khẩu và tài khoản sẽ được tự điền: https://www.freepik.com/profile/login