BỘ 1

Congetive SEO [email protected] ngH[c5<=3zcKX**Q Use Direct ID and Password in your own Browser

PLEASE DONT CHANGE PASSWORD

25 Apr
Longtail Pro [email protected] RcedWEcedWE#=R Use Direct ID and Password in your own Browser

PLEASE DONT CHANGE PASSWORD

11 Apr
Vynod NA NA https://mega.nz/file/HLIi0LII#xl-Xw_PecXfHY6IeOGPz15R2thpVc4VdIWeN2ESrM7w 25 Apr 2021
Domcop NA NA https://mega.nz/file/eCQ30QLA#0wCqStToDKCLLUiJMGkvrglfmf1C-aGGBiQebMbhdtc 20 Apr 2021

BỘ 2

——————————————————

Bước 1: Nếu máy chưa có phần mềm, Remote Desktop, Tải file Remote Desktop bên dưới về máy tính nếu dùng máy window thường có sẵn

Nếu đã có thì bỏ qua bước 1

Nếu bạn chưa có phần mềm Microsoft Remote Desktop

Bước 2: Mở Microsoft Remote Desktop Chọn Use a diffferent acount

72.11.137.62:2020
User: administrator
Pass: Laymatkhau1

Bước 3: Mở Trình duyệt Opera hoặc Cent

Mở trang: https://seotoolsgroupsbuy.com/login

Nhấn nút Login

Cần truy cập vào công cụ nào hay nhấn vào công cụ đó:

Lưu ý: Không sử dụng các tính năng khác, chỉ sử dụng công cụ seo

  • Nếu opera Brower bị lỗi không truy cập được, có thể restart VPS để sử dụng